مساله تشخیص محصولات باسلام؛ یک تجربه عملی از به‌کارگیری LLM ها

مساله تشخیص محصولات باسلام؛ یک تجربه عملی از به‌کارگیری LLM ها
در این بلاگ یکی از پرچالش‌ترین مسائل باسلام رو شرح دادیم.