چطور نرم‌افزار باسلام را برای تبلیغات تلویزیونی مقیاس‌پذیر کردیم؟

چطور نرم‌افزار باسلام را برای تبلیغات تلویزیونی مقیاس‌پذیر کردیم؟
اشتراک تجربه‌ی مقیاس‌پذیر کردن نرم‌افزارها و زیرساخت باسلام، برای کمپی...